Society

รถเครื่องยนต์ไฟฟ้านวัตกรรมใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนั้นถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาระดับโลกและส่งผลกระทบต่อทุก ๆ ประเทศทั่วโลก ดังเราจะเห็นได้จากภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึงสุขภาพของประชาชนก็ล้วนได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนกันแทบทั้งสิ้น โดยสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนรวมไปถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ นั้นสาเหตุหลักก็มาจากการกระทำของมนุษย์แทบทั้งสิ้น ไม่ว่ามนุษย์จะทำกิจกรรมใดใดก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน อาทิเช่น เราใช้รถใช้ถนนทุกวันนี้ การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากรถยนต์ก็ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน เป็นต้น ดังนั้นจึงมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวกับการลดการใช้เชื้อเพลิงเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนนี้ขึ้นมา นั่นก็คือรถเครื่องยนต์ไฟฟ้า ซึ่งรถประเภทนี้จะมีทั้งรถสองล้อไฟฟ้า รถไฟฟ้าสามล้อ รวมไปถึงรถยนต์สี่ล้อไฟฟ้า…

Read More

แอพพลิเคชั่นส่งของ ที่ผู้ทำธุรกิจส่วนตัวควรมีไว้

                เชื่อว่าเดี๋ยวนี้การเปิดธุรกิจมากขึ้นอย่างแน่นอน เพราะหากเปรียบเทียบตัวเลขจากของธุรกิจผู้ประกอบการแล้ว มีการเปิดตัวขึ้นอย่างมาก และรวดเร็ว มีธุรกิจที่หลากหลายมากที่เปิดตัวขึ้นพร้อมกัน ๆ แต่แน่นอนว่าการที่จะเปิดตัวธุรกิจนั้น การขนส่งในประเทศไทยนั้นมีหลากหลายให้เราได้เลือกใช้บริการแต่ว่ามีเพียงหนึ่งผู้ให้บริการเท่านั้นที่เกือบจะธรุกิจทุกประเภท และ ทุกขนาดเลือกใช้กันนั้นคือ Skootar ดังนั้นในบทความนี้เราอยากจะขอพูดถึง ข้อดีของ “Skootar” ที่ผู้ประกอบการเลือกใช้กันนะครับ ไม่ใช่พนักงานประจำ สามารถปรับเวลาได้ตามที่ต้องการ             บางธุรกิจนั้นจะมีมีช่วงที่ปังสุด…

Read More

ตัวเลขของรถรับจ้าง กับข้อมูลที่เราอาจจะยังไม่รู้

                เชื่อว่าหลายคนนั้นที่ใช้บริการบริการขนส่งต่าง ๆ อย่างเช่น ขนส่งไปชลบุรี   หรือ ขนส่งประเภทอื่น ๆ นั้นอาจจะใช้บริการอย่างเดียว แต่ในบทความนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงข้อดีข้อเสีย เรื่องใด ๆ ทั้งสินแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวลเขที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งที่หลาย ๆ คนนั้นอาจจยังไม่รู้ไว้อ่านเป็นข้อมูลก็ได้นะครับ บริษัทขนส่งหลากหลายมากมายยิ่งขึ้น             ปัจจุบันนั้นบริษัทขนส่ง นั้นมีมากมายอย่างมาก ซึ่งหากลองนับรวม…

Read More