ตัวเลขของรถรับจ้าง กับข้อมูลที่เราอาจจะยังไม่รู้

ขนส่งไปชลบุรี

                เชื่อว่าหลายคนนั้นที่ใช้บริการบริการขนส่งต่าง ๆ อย่างเช่น ขนส่งไปชลบุรี   หรือ ขนส่งประเภทอื่น ๆ นั้นอาจจะใช้บริการอย่างเดียว แต่ในบทความนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงข้อดีข้อเสีย เรื่องใด ๆ ทั้งสินแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวลเขที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งที่หลาย ๆ คนนั้นอาจจยังไม่รู้ไว้อ่านเป็นข้อมูลก็ได้นะครับ

บริษัทขนส่งหลากหลายมากมายยิ่งขึ้น

            ปัจจุบันนั้นบริษัทขนส่ง นั้นมีมากมายอย่างมาก ซึ่งหากลองนับรวม ๆ แล้วการขนส่งนั้นจากบริษัทนั้นจะนับได้มากกว่า 10 กว่า บริษัท ขนส่งเลยนะครับ  ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตอย่างมาก เพราะว่าการเติบโตในธุรกิจธุรกิจ e-commerce นั้นค่อนข้างจะตอบโจทย์ และ ทำให้หลาย ๆ ประเทศเริ่มเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเรานั้นเอง

สถาณการณ์ของ ธุรกิจ ธุรกิจ e-commerce

                ธุรกิจ e-commerce ในประเทศไทยนั้นค่อนข้างจะเติบโตอย่างมาก ซึ่งหากมองนั้นถือว่าเป็นผลดีต่อประเทศไทยอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันมูลค่านั้นอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  และ มีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่  15-20 % ซึงถือว่าเป็นการเติบโตอย่างมากเลยนะครับ

การใช้งานอินเตอร์เน็ตของชาวไทย

            ชาวไทยกว่า 90 % นั้นเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ต และกว่า 90 % นั้นมีการค้นหา สินค้า และ บริการที่น่าซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ และ 85 % นั้นเคยเยี่ยมชมร้านค้า ธุรกิจ e-commerce และ กว่า 82 % นั่นจะต้องซื้อสินค่ และ บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยเช่นกัน

มีหลากหลายบริษัทที่ให้บริการที่แตกต่างกัน

            ตัวเลขของบริษัทจนส่งนั้นเราไม่อยากจะนับจำนวนที่แน่นอน เนื่องจากว่ามีหลากหลายบริษัท แต่ว่าใน 10 บริษัทการขนส่งนั้นจะมีการบริการที่แตกต่างกันไปเช่น 1 บริษัท ส่งเฉพาะของเล็ก ๆ เอกสารเท่านั้น 2 บริษัทขนส่งนั้นส่งเฉพาะแค่อาหาร การกิน ดังนั้นการบริการในแต่ละด้านของบริษัทจึงแตกต่างกันไป

                และนี้เป็นเพียงตัวเลขเพียงคร่าว ๆ ในแต่ละเรื่องของธุรกิจการขนส่งนะครับไว้ครั้งหน้าถ้าหากมีโอกาสอีกเราอาจจะนำข้อมูลใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทขนส่งต่าง ๆที่เราอาจจะยังไม่รู้ มาฝากกันด้วยนะครับ

            ปัจจุบันนั้นบริษัทขนส่ง นั้นมีมากมายอย่างมาก ซึ่งหากลองนับรวม ๆ แล้วการขนส่งนั้นจากบริษัทนั้นจะนับได้มากกว่า 10 กว่า บริษัท ขนส่งเลยนะครับ  ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตอย่างมาก เพราะว่าการเติบโตในธุรกิจธุรกิจ e-commerce นั้นค่อนข้างจะตอบโจทย์ และ ทำให้หลาย ๆ ประเทศเริ่มเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเรานั้นเอง

สถาณการณ์ของ ธุรกิจ ธุรกิจ e-commerce

                ธุรกิจ e-commerce ในประเทศไทยนั้นค่อนข้างจะเติบโตอย่างมาก ซึ่งหากมองนั้นถือว่าเป็นผลดีต่อประเทศไทยอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันมูลค่านั้นอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  และ มีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่  15-20 % ซึงถือว่าเป็นการเติบโตอย่างมากเลยนะครับ

การใช้งานอินเตอร์เน็ตของชาวไทย

            ชาวไทยกว่า 90 % นั้นเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ต และกว่า 90 % นั้นมีการค้นหา สินค้า และ บริการที่น่าซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ และ 85 % นั้นเคยเยี่ยมชมร้านค้า ธุรกิจ e-commerce และ กว่า 82 % นั่นจะต้องซื้อสินค่ และ บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยเช่นกัน

มีหลากหลายบริษัทที่ให้บริการที่แตกต่างกัน

            ตัวเลขของบริษัทจนส่งนั้นเราไม่อยากจะนับจำนวนที่แน่นอน เนื่องจากว่ามีหลากหลายบริษัท แต่ว่าใน 10 บริษัทการขนส่งนั้นจะมีการบริการที่แตกต่างกันไปเช่น 1 บริษัท ส่งเฉพาะของเล็ก ๆ เอกสารเท่านั้น 2 บริษัทขนส่งนั้นส่งเฉพาะแค่อาหาร การกิน ดังนั้นการบริการในแต่ละด้านของบริษัทจึงแตกต่างกันไป

                และนี้เป็นเพียงตัวเลขเพียงคร่าว ๆ ในแต่ละเรื่องของธุรกิจการขนส่งนะครับไว้ครั้งหน้าถ้าหากมีโอกาสอีกเราอาจจะนำข้อมูลใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทขนส่งต่าง ๆที่เราอาจจะยังไม่รู้ มาฝากกันด้วยนะครับ

Related

รถเครื่องยนต์ไฟฟ้านวัตกรรมใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนั้นถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาระดับโลกและส่งผลกระทบต่อทุก ๆ ประเทศทั่วโลก ดังเราจะเห็นได้จากภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึงสุขภาพของประชาชนก็ล้วนได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนกันแทบทั้งสิ้น โดยสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนรวมไปถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ นั้นสาเหตุหลักก็มาจากการกระทำของมนุษย์แทบทั้งสิ้น ไม่ว่ามนุษย์จะทำกิจกรรมใดใดก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน อาทิเช่น เราใช้รถใช้ถนนทุกวันนี้ การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากรถยนต์ก็ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน เป็นต้น ดังนั้นจึงมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวกับการลดการใช้เชื้อเพลิงเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนนี้ขึ้นมา นั่นก็คือรถเครื่องยนต์ไฟฟ้า ซึ่งรถประเภทนี้จะมีทั้งรถสองล้อไฟฟ้า รถไฟฟ้าสามล้อ รวมไปถึงรถยนต์สี่ล้อไฟฟ้า…

Read More

แอพพลิเคชั่นส่งของ ที่ผู้ทำธุรกิจส่วนตัวควรมีไว้

                เชื่อว่าเดี๋ยวนี้การเปิดธุรกิจมากขึ้นอย่างแน่นอน เพราะหากเปรียบเทียบตัวเลขจากของธุรกิจผู้ประกอบการแล้ว มีการเปิดตัวขึ้นอย่างมาก และรวดเร็ว มีธุรกิจที่หลากหลายมากที่เปิดตัวขึ้นพร้อมกัน ๆ แต่แน่นอนว่าการที่จะเปิดตัวธุรกิจนั้น การขนส่งในประเทศไทยนั้นมีหลากหลายให้เราได้เลือกใช้บริการแต่ว่ามีเพียงหนึ่งผู้ให้บริการเท่านั้นที่เกือบจะธรุกิจทุกประเภท และ ทุกขนาดเลือกใช้กันนั้นคือ Skootar ดังนั้นในบทความนี้เราอยากจะขอพูดถึง ข้อดีของ “Skootar” ที่ผู้ประกอบการเลือกใช้กันนะครับ ไม่ใช่พนักงานประจำ สามารถปรับเวลาได้ตามที่ต้องการ             บางธุรกิจนั้นจะมีมีช่วงที่ปังสุด…

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *